Tuesday, March 22, 2005

One gal, One boy

一天,男孩和女孩吵架了。他不再对她说"我爱你",当然她也不再对他说"我也是。"一天晚上,他们谈到了分手的事,背对背睡下了。半夜,天上打雷了。第一 声雷响时,他醒了,下意识地猛地用双手去捂她的耳朵,才发现不知何时他又拥著她。雷声紧接著炸开了,她或许是被雷声或许是被他的手弄醒了,睁开眼,耳里还 有闷闷的雷声,他的手正从她耳朵上拿开。她的眼顿时湿润了。他们重新闭上眼,假装什么也没发生,可谁都没有睡著她想也许他还爱我,生怕我受一点点 吓。他想,也许她还爱我,不然她不会流泪的。爱的最高境界是经得起平淡的流年。世界上最美的木乃伊,这是一个古老的符咒,请在收到次消息后发给二十个网 友。 等发完后看看五天内家中会发生好事。不发的话你将有霉运一个月,同学说他试过了,很灵 (我想就当是祝你好运,所以,我愿意发给你


(yi) (tian)(nan) (hai) (han/he/huo) (nu:/ru) (hai) (chao) (jia) (le/liao)(ta) (bu) (zai)(dui)她(ta) 说(shuo)"(wo)(ai)你(ni) ", 当(dan)(ran) (ta) (ye) (bu) (zai) 对(dui)(ta) 说(shuo)"(wo) (ye) (shi) 。 "(yi) (tian) (wan) (shang)(ta) 们(men)谈(tan)(dao) (le/liao) (fen) (shou) (de/di) (shi)(bei) 对(dui)(bei) (shui) (xia) (le/liao)(ban) (ye)(tian) (shang) (da) (lei) (le/liao)(di) (yi) 声(sheng)(lei) 响(xiang)时(shi), (ta) (xing) (le/liao)(xia) (yi) 识(ren)(di) (meng) (di) (yong) 双(shuang)(shou) (qu) (wu) (ta) (de/di) (er) (duo)(cai) 发(fa)现(xian)(bu) (zhi) (he) 时(shi)(ta) (you)(zhao/zhe/zhu/zhuo) (ta)(lei) 声紧(jie) (zhao/zhe/zhu/zhuo) (zha)(le/liao)(ta) (huo)(shi) (bei/pi) (lei)(huo)(shi) (bei/pi) (ta) (de/di) (shou) (nong) (xing) (le/liao) , 睁开(yan)(er) (li)(you) 闷闷(de/di) (lei) 声, (ta) (de/di) (shou) (zheng)(ta) (er) (duo) (shang) (na) 开。 (ta) (de/di) (yan) 顿时湿润(le/liao)(ta)(chong/zhong) (xin)(shang) (yan)(jia)(she/shi) (yao) (ye) 没发(sheng)(ke)(dou/du)(you) (shui) (zhao/zhe/zhu/zhuo) (ta) (xiang) (ye)(ta) 还爱(wo)(sheng) (pa) (wo) (shou) (yi) 点点 吓。 (ta) (xiang)(ye)(ta) 还爱(wo)(bu) (ran) (ta) (bu)(liu)(de/di) 。 爱(de/di) (zui) (gao) (jing) (jie) (shi)(de/dei) (qi) (ping) (dan) (de/di) (liu) (nian)(shi) (jie) (shang) (zui) (mei) (de/di) (mu) (nai) (yi) ,这(shi) (yi)(gu) (lao) (de/di) (fu) (zhou) , 请(zai) (shou) (dao) (ci) (xiao) (xi) (hou) 发给(er) (shi)(wang) (you)(deng)(wan) (hou) (kan) (kan) (wu) (tian)(gu/jia) (zhong) 会发(sheng) (hao) (shi)(bu)(de/di)(ni)(you) (mei)(yi)(yue)(tong) 学说(ta) 试过(le/liao)(hen) 灵 ( (wo) (xiang) (jiu)(shi) (zhu) (ni) (hao) 运, (suo) (yi)(wo) (yuan) (yi) 发给(ni)

till now..
i still don't really get the story,.. i wish n hope someone would be kind enough to explain to me.. =D

No comments: